Oneindig proces ontwerp

In collaboration with Casper Bodewitz, we are investigating whether and how we can generate an infinite design process without repetition. For this we have been in the Textiellab for a few days so that ultimately this knowledge can be used to make a fabric design.

This project has been made possible in part by financial assistance from the EFRO.

Ism met Casper Bodewitz onderzoeken we of en hoe we een oneindig ontwerp proces kunnen genereren zonder herhaling. Hiervoor zijn we een aantal dagen in het Textiellab geweest zodat uiteindelijk deze kennis gebruikt kan worden om een stof ontwerp te gaan maken. 

CRADLE-TO-CRADLE