Raad van inspiratie CIBAP

Melle Koot is één van de leden van de Raad van Inspiraite van het Cibap, een toonaangevende vakschool; regionaal, nationaal en internationaal. Naast expertgroepen heeft het Cibap een Raad van Inspiratie. Deze wordt gevormd door professionals uit het beroepenveld, het hoger onderwijs en openbaar bestuur.

De Raad van Inspiratie vormt een belangrijke schakel in de keten van wat we ook wel de creative community noemen die steeds zich steeds verder ontwikkelt en wint aan betekenis. De leden van de Raad van Inspiratie zijn daarmee meer dan een adviescollege voor het Cibap, maar zijn ook onderling sterk op elkaar betrokken.

Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen? Welke nieuwe verbanden zien we, wat is de aanpak in deze tijd als het gaat om het leren van studenten, het vormen van netwerken in de creatieve industrie, het moderne ondernemerschap en het maken van cross-overs met andere sectoren? Wat brengt het de creatieve industrie en tegelijkertijd wat vraagt het aan bundeling van krachten?

Dat zijn de vragen waarmee de Raad van Inspiratie in de slag is; elkaar inspireren en voorstuwen, samen de kracht van de creatieve industrie neerzetten in onderwijs, in het bedrijfsleven en met brede steun van onze omgeving!

www.cibap.nl